Zamówienie publiczne: Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-04-28 08:45:00

Opis zamówienia

Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Wpusty uliczne wraz z przykanalikami - 200 szt. Kod CPV:90.64.00.00-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2016-04-15 10:07:30
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-09 11:39:36 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska