Zamówienie publiczne: Czyszczenie studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami na drogach wojewódzkich na terenie RDW Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-26
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-04-03 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2019-03-26 14:06:35
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-06 11:07:25 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak