Zamówienie publiczne: Czyszczenie separatorów, piaskowników oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-19
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-06-28 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-06-19 10:48:22
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-10 07:15:03 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska