Zamówienie publiczne: Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Złotowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-13
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2017-04-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2017-04-13 08:36:40
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-02 09:56:38 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska