Zamówienie publiczne: Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Złotowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-06-02
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2020-06-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2020-06-02 11:03:38
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-10 10:42:54 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska