Zamówienie publiczne: Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Złotowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-05-31
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2019-06-11 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2019-05-31 10:47:26
Ostatnia zmiana w dniu 2019-07-24 12:19:18 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska