Zamówienie publiczne: Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Złotowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-23
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2018-05-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2018-04-23 11:13:29
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-20 11:43:01 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska