Zamówienie publiczne: Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-13
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2015-10-22 07:45:00

Opis zamówienia

Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 90.64.00.00-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Sylwia Kaźmierczak
Data publikacji: 2015-10-13 11:44:39
Ostatnia zmiana w dniu 2015-12-04 12:11:32 (aktualizacja) przez Sylwia Kaźmierczak