Zamówienie publiczne: Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-20
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2017-03-28 09:45:00

Opis zamówienia

Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 90.64.00.00-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2017-03-20 12:16:00
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-22 15:03:41 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska