Zamówienie publiczne: Cięcie pielęgnacyjne żywopłotu rosnącego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 307 w m. Buk.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-11
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2018-04-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2018-04-11 09:00:01
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-30 07:34:23 (aktualizacja) przez Artur Ginter