Zamówienie publiczne: Cięcia pielęgnacyjne wraz z wykonaniem prześwietleń oraz usunięciem posuszu z koron drzew na terenie działania RDW Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-07-23
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2015-07-31 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Krzysztof Nowak
Data publikacji: 2015-08-10 16:15:36
Ostatnia zmiana w dniu 2015-08-10 16:16:40 (aktualizacja) przez Krzysztof Nowak