Zamówienie publiczne: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 184 z drogami powiatowymi nr 1859P i 1860P w km 32+740

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-09-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2015-10-13 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2015-09-28 13:22:59
Ostatnia zmiana w dniu 2015-10-26 11:39:09 (aktualizacja) przez Renata Stempniak