Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami w ciągi drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-06-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-07-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-06-13 14:23:16
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-21 11:59:56 (aktualizacja) przez Renata Stempniak