Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w miejscowości Lisków – Etap III

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-03-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-02-27 08:20:20
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-24 14:44:40 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek