Zamówienie publiczne: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 153 w m. Goraj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-08-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2019-08-14 15:01:36
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-02 12:48:46 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak