Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej Zbąszyń – Chrośnica, etap I - droga wojewódzka nr 302

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-06-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-07-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-06-25 08:10:06
Ostatnia zmiana w dniu 2019-08-09 07:21:23 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska