Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Kołaczkowo - Borzykowo - strona lewa w km proj. 0+687,7 - 0+835,7

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-08-07
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2018-08-23 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2018-08-07 09:03:20
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-25 11:33:44 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak