Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Kołaczkowo-Borzykowo – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-02-09 10:56:11
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-30 07:32:47 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek