Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odc. Tomice – Gizałki – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-05-08 12:15:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-04-19 10:11:11
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-11 10:53:42 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak