Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj – Krajewice – etap I od km 0+232,06 do km 1+128,10

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-10-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2018-10-10 13:56:59
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-08 13:46:06 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak