Zamówienie publiczne: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj-Krajewice etap I od km 0+232,06 do km 1+128,10

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-05-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-04-26 07:08:24
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-26 13:44:17 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska