Zamówienie publiczne: Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców-Ostrzeszów-Błaszki i dróg powiatowych w m. Brzeziny

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-02
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-21 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-02-02 09:26:21
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-14 14:09:44 (aktualizacja) przez Renata Stempniak