Zamówienie publiczne: Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184: CZĘŚĆ 1 od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 CZĘŚĆ 2 od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-06-14 10:00:00

Opis zamówienia

Obwodnica Wronek DW 182 Wronki do drogi powiatowej Wronki do drogi wojewodzkiej

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-04-15 12:32:23
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-29 10:04:22 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek