Zamówienie publiczne: Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-06-08 12:00:00

Opis zamówienia

178 Wałcz-Oborniki

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-04-15 09:28:00
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-17 13:12:58 (aktualizacja) przez Renata Stempniak