Zamówienie publiczne: Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Kłecko

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-12-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-01-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-12-14 14:08:16
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-16 09:12:54 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek