Zamówienie publiczne: Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-12-07 12:00:00

Opis zamówienia

materiały most rogalinek

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2018-10-08 08:39:10
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-20 13:25:54 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak