Zamówienie publiczne: Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442 w miejscowości Borzykowo, gm. Kołaczkowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-04-12 13:22:01
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-11 12:38:45 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek