Zamówienie publiczne: Budowa kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442 w miejscowości Borzykowo, gm. Kołaczkowo

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-05-17 14:29:04
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-05 08:34:54 (aktualizacja) przez Renata Stempniak