Zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Lisków wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników – etap 2

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-21 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-22 10:18:57
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-08 11:15:28 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek