Zamówienie publiczne: Budowa garażu w Obwodzie Drogowym w Gizałkach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-06-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-07-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-06-24 12:29:08
Ostatnia zmiana w dniu 2019-07-26 11:51:01 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska