Zamówienie publiczne: Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawła II) w m. Turek

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-08-31 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2016-07-27 14:37:46
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-23 09:27:27 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak