Zamówienie publiczne: Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-11-05 12:00:00

Opis zamówienia

materiały
PFU

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2018-09-19 07:35:49
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 09:19:48 (aktualizacja) przez Renata Stempniak