Zamówienie publiczne: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń - Golina w m. Radolina etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-08-17
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2020-09-02 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2020-08-17 14:26:49
Ostatnia zmiana w dniu 2020-08-17 14:31:21 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak