Zamówienie publiczne: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina w m. Radolina – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-10-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Żaneta Herman
Data publikacji: 2019-09-24 10:14:00
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-30 13:14:51 (aktualizacja) przez Żaneta Herman