Zamówienie publiczne: Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku ul. Rolna w m. Wronczyn – ul. Poznańska w m. Modrze

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-25 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-09-07 12:36:31
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-03 08:13:08 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska