Zamówienie publiczne: Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku ul. Rolna w m. Wronczyn – ul. Poznańska w m. Modrze

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-05-15
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-05-31 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2019-05-15 14:18:42
Ostatnia zmiana w dniu 2019-07-05 11:32:13 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska