Zamówienie publiczne: Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku ul. Rolna w m. Wronczyn – ul. Poznańska w m. Modrze

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-11-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-10-23 08:44:29
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-18 15:06:22 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek