Zamówienie publiczne: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz remontem nawierzchni w m. Półwiosek Lubstowski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Dąbie – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-09-20 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Robert Grzebyszak
Data publikacji: 2019-09-05 13:35:23
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-03 14:26:59 (aktualizacja) przez Robert Grzebyszak