Zamówienie publiczne: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Słupeckiej w Ciążeniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-06-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-07-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-06-28 14:46:15
Ostatnia zmiana w dniu 2019-09-03 09:58:22 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek