Zamówienie publiczne: Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczową na ul. Słupeckiej w Ciążeniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-07-31
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-08-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2018-07-31 13:40:30
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-05 11:34:58 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak