Zamówienie publiczne: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Pyzderskiej i Wielodwór w Lądku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-26
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-05-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ewa Skrzypczak
Data publikacji: 2019-04-26 13:25:38
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-11 08:16:32 (aktualizacja) przez Ewa Skrzypczak