Zamówienie publiczne: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Pyzderskiej i Wielodwór w Lądku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń-Golina – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-09-21 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-09-05 09:47:27
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-22 12:32:59 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska