Zamówienie publiczne: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów na odcinku Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał ul. Grodziecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-17
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-04-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-03-17 09:56:27
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-19 08:26:37 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek