Zamówienie publiczne: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów na odcinku Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał ul. Grodziecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków – etap III

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-04
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-05-04 11:23:25
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-28 09:10:51 (aktualizacja) przez Renata Stempniak