Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Nowa Wieś

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-22 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2017-05-05 13:25:00
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-19 12:38:10 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek