Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w m. Przecław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo - etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-05
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-08-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jacek Jakubowicz
Data publikacji: 2019-08-05 13:13:53
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-01 13:42:32 (aktualizacja) przez Jacek Jakubowicz