Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w m. Jaroszewice Rychwalskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-06
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2017-07-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2017-07-07 07:17:05
Ostatnia zmiana w dniu 2017-08-30 09:35:26 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak