Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry na odc. Pietrzyków – Rataje w km proj. 0+000 - 0+300

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-06-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-06-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-06-12 14:12:18
Ostatnia zmiana w dniu 2019-08-06 13:33:49 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek