Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w m. Pisarzowice

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-06-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-07-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2019-06-19 14:00:42
Ostatnia zmiana w dniu 2019-08-08 12:43:26 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek