Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w m. Pisarzowice – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-03-31 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2020-03-12 14:05:34
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-30 15:01:46 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek